Nieuwsbrief november

Nieuwsbrief Care for Brazil                                                  

November 2017

Beste vrienden van Care for Brazil,

Bezoek aan Brazilië…

Na onze laatste nieuwsbrief, van afgelopen maand juli, ben ik (Henk Meerman) weer enkele weken in Brazilië geweest. Als ik daar ben, bezoek ik natuurlijk de kinderen, spreek met medewerkers en mag ze bemoedigen. Dit keer was het de bedoeling om ook enkele projecten op te starten. Dat is gelukt: in de Amazone, ons semi-internaat in het dorp Lábrea, zijn we in een ver gevorderd stadium m.b.t. de bouw van een stenen eetzaal en een aparte keuken (zie foto 1: inmiddels is tevens het dak klaar en zijn we bezig met de afronding). Komend jaar hopen we dan – met uw hulp – het eerste nieuwe klaslokaal te gaan bouwen. Langzamerhand verdwijnen dan de oudere houten gebouwtjes. Die zijn echt aan vervanging toe door het ontstaan van houtrot. Ook krijgen we er steeds meer lekkages. Zo hopen we daarna ook meerdere klaslokalen te bouwen. Dan kunnen we tevens meer kinderen op gaan vangen die geen thuis meer hebben.

Tevens is er nu een overkapping geplaatst over de binnenspeelplaats van ons internaat in São João del Rei. Daar staat altijd veel zon, waardoor het vaak te warm is voor de kinderen om te spelen. We zoeken nu alleen nog financiële steun voor de aanschaf van enkele speeltoestellen: die er nu staan zijn verroest. Daarnaast zijn er ook nog enkele reparaties uitgevoerd in de diverse tehuizen. Belangrijk is dat er regelmatig onderhoud wordt gepleegd, zodat ook alle tehuizen technisch in orde blijven en veilig zijn.

Straatkinderenproject…

In onze vorige nieuwsbrief schreven we al over ons plan, om meer straatkinderen op te vangen. We denken dan, behalve in Lábrea, met name aan ons terrein in São Gonçalo, een grote, arme stad boven Rio de Janeiro. Daar staan al enkele huisjes van ons waar een aantal kinderen permanent worden begeleid. Misschien goed om te vermelden dat we daar al vele jaren een 24-uurs opvang van 9 à 10 kinderen hebben, waar ook straatkinderen bij zijn.

In de andere semi-internaten helpen we kansarme kinderen – dagopvang – maar die hebben allen wel een zekere thuissituatie (hoewel dat niet altijd rooskleurig is). Wij willen deze hulp echter uitbreiden, omdat dit zeer hard nodig is. Graag willen we dus in contact komen met de allerarmsten, met kinderen die geen enkele kans meer hebben en alleen op straat leven en wonen.

Tijdens mijn bezoek blijkt echter…

…dat directe, permanente opvang nog niet zo makkelijk is. Volgens de Braziliaanse wet mag je niet zomaar straatkinderen opvangen in een 24-uurs internaat. Dit is met name gedaan, om kinderhandel te voorkomen. Zo worden deze kinderen enerzijds wel beschermd, maar verder doet men er eigenlijk niets aan om deze kinderen een veilige en zinvolle opvang te garanderen. We hebben nu besloten om een dagcentrum op te zetten, want dagopvang is wel mogelijk en heeft het voordeel laagdrempelig te zijn. De kans is zo groter dat er kinderen van de straat naar ons toekomen. Op ons eigen terrein willen we dus een dagcentrum gaan bouwen. In de hele wijk blijkt geen enkele opvang te zijn voor de arme kinderen en worden er geen activiteiten voor hen ondernomen, dus voor ons een unieke kans om daar nu op in te spelen.

Wat hebben we al gedaan…

Inmiddels zijn we daar begonnen met de voorbereidingen: de muur om het terrein is verhoogd en de beide toegangspoorten zijn vernieuwd (zie ook foto 2). Tot nu toe was het nl. nogal inbraakgevoelig en omdat we daar in een vrij criminele wijk zitten is dat toch kwetsbaar. Ook zijn we begonnen om de bestaande huisjes wat op te knappen (zodat er ruimte komt om meer activiteiten te ontplooien). Tegelijkertijd richten we ons nu op de bouw van een nieuw huis, wat dan ons dagcentrum zal worden voor de kansloze straatkinderen, naast de kansarme kinderen uit de wijk die wel een huis hebben, maar waar (ook) geen goede opvang en begeleiding voor geregeld is.

Nederlandse vrijwilliger gaat naar Brazilië…

We zijn blij (en ook wel een beetje trots) dat we sinds lange tijd nu weer een vrijwilliger konden uitzenden naar Brazilië: Petra Brak uit Schoonhoven. Ze zal in ieder geval een jaar meedraaien binnen de teams die werken in onze semi-internaten. Op dit moment is ze, samen met een Braziliaanse collega, werkzaam voor ons baby-project PAZ, waar zo’n tien baby’s dagelijks worden opgevangen. Dit project loopt heel goed, je ziet dat de nood hoog is en dat het echt nodig is, dat hier hulp wordt geboden. Petra had al enige Portugese taallessen in Nederland gehad, en leert nu verder in de praktijk hoe ze zich verstaanbaar kan maken. We wensen haar een zinvolle en gezegende tijd toe!

KERSTGIFT…

We gaan weer op de Kerstdagen aan. Een mooie en gezellige tijd. We hopen dat u samen met de mensen in uw omgeving zult mogen genieten van deze gezegende dagen.

Dagen waarop we in het bijzonder stil staan bij de grote Gift van God. Hij die Zijn Zoon gaf aan ons, als kind in de kribbe van Bethlehem. Later zou Hij aan het kruis sterven, voor onze zonden…om ons (nu) een nieuwe toekomst te geven!

Heel graag willen we samen met u de kinderen in Brazilië een geweldig Kerstfeest geven. Het is ook in Brazilië de tijd waarin mensen iets extra’s doen en een klein presentje kopen voor elkaar. Dat willen we graag vanuit Nederland mogelijk maken voor al onze kinderen. Ook de kinderen die geen sponsorouder in Nederland hebben willen we graag verrassen met een cadeautje!

Mogen we ook dit jaar rekenen op uw hulp hierbij? (richtprijs: 20 euro).

Graag storten op:

ING Bank (IBAN): NL53 INGB 0003 297260

St. Care for Brazil

Onder vermelding van: KERSTCADEAU.                                  

We hopen (en dat geldt trouwens voor elke gift die we mogen ontvangen) dat u uw emailadres erbij zet, dan komt u bij ons in het bestand en ontvangt u ook steeds de nieuwsbrief en het jaarlijkse magazine.

Hierbij herhalen we ook nog even (wat in de vorige nieuwsbrief vermeld stond) dat de adoptieouders niet meer rond de Kerstperiode een brief met foto van hun adoptiekind ontvangen, maar dat dit verspreid over het jaar gedaan wordt vanuit Brazilië. Per kwartaal komen steeds twee internaten aan de beurt om de brief met foto te versturen naar hun adoptieouder(-s).

Wij komen graag bij u langs…

Wij komen graag bij u langs, om meer over ons werk in Brazilië te vertellen. Ook kunt u dan via onze PowerPointpresentatie actuele beelden zien over hoe de kinderen daar leven, het werk in onze internaten en over onze projecten.

Onze emailadressen…

* Voor alle communicatie t.a.v. de financiële adoptie (nieuwe aanmelding, adreswijziging, etc.):   kidscare@careforbrazil.nl
* Voor alle overige zaken (vragen over de Stichting zelf, donaties, verzoek om uitnodiging voor een presentatie van Care for Brazil, enz.): info@careforbrazil.nl

Namens het bestuur en directie van de Stichting Care for Brazil willen wij iedere donateur en elke adoptieouder heel hartelijk bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en steun van het afgelopen jaar. Onze speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers en medewerkers in Nederland en Brazilië, die zich weer geheel hebben ingezet in Woord en in daad. 

Wij wensen u verder heel gezegende feestdagen toe!

Henk Meerman, dir.
Nic. Beetslaan 30
2985 VG Ridderkerk
Tel: 06-34775126