Het is belangrijk dat iedereen – met name ook onze sponsors – weten waar we voor staan. We hebben onze doelstelling in twee delen geknipt 1 en 2. Het overgrote deel van de steun die wij geven is voor B, het sociale deel. Bij uw gift kunt u zelf de doelstelling aangeven, of een specifiek projectnummer er bij zetten. Onze doelstelling is:

  1. Het uitdragen van het Evangelie van Jezus Christus, met name in Brazilië
  2. Het verlenen van (sociale) bijstand aan de minder bedeelden en kinderen in behoeftige omstandigheden, met name in Brazilië.