Het begin:

De stichting is, onder de naam Brazilië Zending, in 1961 opgericht met het doel om het evangelie in Brazilië te verspreiden. Het zendingsechtpaar Klaas en Jannie van de Raa is in 1960 hiertoe naar Brazilië vertrokken. Zij zijn begonnen in de omgeving van São Paulo, een dicht bevolkte streek. De gemeenten die door Klaas en Jannie van de Raa tot stand kwamen werden als regel, zo snel mogelijk, onder leiding van een Braziliaanse voorganger, zelfstandig. Gaandeweg bleek al snel hoe groot de nood was bij vele kinderen die geen verzorging kregen. Zij stichtten met hulp uit Nederland een huis voor de opvang van deze kinderen.

Uitbreiding:

In de jaren zeventig zijn de pioniers meer het binnenland in getrokken. Zij vestigden zich in São João del Rei, een stadje in het bergachtige gebied van Minas Gerais. Daar ontstonden naast gemeenten ook de zogenaamde semi-internaten. In de semi-internaten werden kinderen opgevangen waarvan de ouders beiden moesten werken om de kost te verdienen. Vanaf baby- tot en met de lagere schoolleeftijd werden de kinderen ’s-morgens en of ’s-middags gebracht en voor de avond weer opgehaald. Ook ontstonden er meerdere gemeenten in de dorpen rondom São João del Rei door evangelisatiewerk in de omgeving.

Verder:

Later werden Klaas en zijn medewerkers uitgenodigd om in de Amazonas te komen evangeliseren onder de bevolking. In Labrea ontstond een gemeente en daar vanuit werden de dorpjes langs de rivier Purus bereikt. Ook onder de indianenstammen de Apurinas en de Paumaris kwamen er mensen tot geloof in God.

Nog verder:

Door een lange regenloze periode ontstonden er problemen in het noordoosten van Brazilië. De staat Ceara werd geplaagd door een hongersnood als gevolg van misoogsten. Samen met de EO werd er actie gevoerd om aan het watergebrek iets te doen en het voedseltekort op te lossen. Scheepsladingen voedsel werden naar dit gebied getransporteerd. Een nieuwe verantwoordelijkheid om de meest getroffen gezinnen van voedsel te voorzien. De Brazilië Zending moest daar met mensen naar toe om het nodige te organiseren. In het dorp Ocara, midden in de streek waar de honger het ergst was, ontstond zo een kleine gemeente.

Hulp nodig:

Zonder daar op uit te zijn, kwam onze zending in contact met het probleem van de straatkinderen in de stedelijke gebieden van Brazilië. In Rio de Janeiro werden zelfs kinderen die op straat sliepen in hun slaap doodgeschoten. Deze gruwelijke berichten waren tekenend voor de ernst van de situatie. Met hulp van een Hollandse zakenman zijn er toen twee opvangtehuizen gebouwd. Eén voor meisjes en één voor jongens. Tegenwoordig is er voor deze kinderen een kinderdorp in São Gonçalo, waar de kinderen in een gezinshuis wonen onder de liefdevolle zorg van Braziliaanse zorgouders.