Beste vrienden van Care for Brazil, Onlangs ben ik (ondergetekende, Henk Meerman) samen met mijn vrouw teruggekeerd van een reis van ruim drie weken door Brazilië. We hebben daar onze semi-internaten en het kleine kinderdorp mogen bezoeken. Prachtige momenten hebben we daar meegemaakt: de kinderen die daar (overdag) opgevangen worden hebben we ontmoet, en een foto gemaakt voor de adoptieouders in Nederland. Ook hebben we gezien hoe liefdevol de medewerkers omgaan met de kinderen: vol geduld vertellen ze hen de verhalen uit de Bijbel, ze krijgen te eten en te drinken en ze mogen spelen en genieten van een veilige omgeving. We hebben gesproken met de medewerkers en allen die daarom heen ons werk steunen, van de schoonmaakster, tuinman tot aan degenen die daar verantwoordelijk zijn voor de crèche, het semi-internaat of het kinderdorpje. Allemaal mensen die erg betrokken zijn bij de opvang van ‘onze’ kinderen. Ze vonden het heel prettig, te zien dat er weer eens mensen uit Nederland kwamen die echt aandacht voor hen hebben. We hebben ze ook verteld van de grote betrokkenheid die hier in Nederland over het algemeen heerst m.b.t. het werken in Brazilië, vooral t.a.v. de opvang en begeleiding van Braziliaanse kinderen.

Ook hebben we goed rondgekeken en we zijn nu bezig met het opstellen van enkele grote en kleinere projecten: bv. het opknappen van een van de huisjes aldaar, de aanschaf van een 2e hands vervoermiddel (onmisbaar) of de reparatie van een groot, lekkend dak. Maar ook hebben we hard een goede rolstoel en douchestoel nodig voor een van onze oudere kinderen: zij is lichamelijk gehandicapt en zonder rolstoel kan ze niet naar ons semi-internaat toe en….. zonder douchestoel kan ze niet meer (normaal) douchen! Ze is 15 jaar en uit de oude (versleten) rolstoel gegroeid. Dus als iemand dit project zou willen omarmen om ons daarbij te helpen, dan horen wij dat heel graag! (hmeerman1@gmail.com).

Dankzij uw hulp zijn we in staat veel kinderen in Brazilië, die anders geen kans krijgen, een betere toekomst te bieden! Dat hebben wij al eerder gezegd, maar het is goed, dit nog maar eens te benadrukken. Samen met onze Braziliaanse partner, de OSFA (wat letterlijk vertaald betekent: sociaal werk, geloof en blijdschap) mogen we kinderen en hun gezinnen op veel verschillende manieren helpen. In Rio worden kinderen opgevangen in het Kinderdorp, Criança Feliz (‘het gelukkige kind’) waar zij vol liefde 24 uur per dag worden opgevangen in ons pleeggezin aldaar. In Lábrea en in de staat Minas Gerais vinden kinderen een veilige plek overdag in een van de vele semi-internaten. Naast voeding, aandacht voor hygiëne en Bijbels onderwijs is er o.a. ook tijd voor huiswerkbegeleiding van de kinderen. We gaan weer op de Kerstdagen aan! Een mooie en gezellige tijd! We hopen dat u samen met de mensen in uw omgeving zult mogen genieten van deze gezegende dagen! Dagen waarop we in het bijzonder stil staan bij de grote Gift van God! Hij die Zijn Zoon gaf aan ons, als kind in de kribbe van Bethlehem! Later zou Hij aan het kruis sterven, voor onze zonden……om ons (nu) een nieuwe toekomst te geven!

Heel graag willen we samen met u de kinderen in Brazilië een geweldig Kerstfeest geven. Het is ook in Brazilië de tijd waarin mensen iets extra’s doen en een klein presentje kopen voor elkaar! Dat willen we graag vanuit Nederland mogelijk maken voor al onze kinderen. Ook de kinderen die geen sponsorouder in Nederland hebben willen we graag verrassen met een cadeautje! (richtlijn hiervoor is: €15,-

Mogen we ook dit jaar rekenen op uw hulp hierbij?

Maar deze Kerstbrief is dit jaar tweeledig: enerzijds vragen we u om wat extra’s te geven voor een klein presentje, maar, anderzijds willen we graag nog wat anders met u delen:

Hoewel we natuurlijk heel blij zijn met onze adoptieouders, zijn er toch een aantal kinderen helaas nog niet financieel geadopteerd, gezien de economische crisis die ook ons bereikt heeft en waarvan de gevolgen nog steeds duidelijk bij ons merkbaar zijn! We doen hierbij dus een dringend beroep op alle lezers – vooral op degenen die ons nog niet steunen – dit nu ook te gaan doen. Enerzijds kan dat door adoptie-ouder te worden (van een of meerdere kinderen) en anderzijds kunt u ons werk op zich ook vrijblijvend sponsoren. Daarnaast komt er zeer binnenkort meer informatie vrij over een aantal kleine en wat grotere projecten, die daar nodig zijn!

Wilt u dit verzoek ook aan anderen doorgeven?
Hoe kunt u ons helpen: Dit kunt u doen door naar onze website te gaan (www.careforbrazil.nl) en te klikken op ‘doneren’ voor een eenmalige donatie of op ‘doneer’ waarbij u dan de keuze hebt om een kind te sponsoren (€ 29,- per maand), of met iemand anders adoptieouder te worden (duo-sponsor voor € 15,-) of voor een kleiner bedrag ‘vriend van Care for Brazil’ te worden. Dit kan zelfs al vanaf € 3,- per maand ! We zijn echt met elke Euro tevreden ! Wilt u zo vriendelijk zijn, om bij het overmaken van een gift, ook uw naam en adres door te geven. Wij willen u nl. graag bedanken en – indien u wilt – kunnen we u dan blijvend op de hoogte houden van ons werk voor de kinderen in Brazilië.

Het is heel belangrijk dat de kinderen in het semi-internaat, maar ook in ons kinderdorp goede opvang, eten, onderwijs en een veilige plek kunnen blijven krijgen. Hoewel in de media soms nog wordt aangegeven dat Brazilië economisch vooruit gaat, is de werkelijkheid heel anders: deze groei is duidelijk weer aan het afnemen en er komen steeds meer kinderen op straat te wonen of ze vluchten bv. voorgoed het huis uit, omdat er geen eten meer is en niemand meer voor hen kan zorgen. (Mijn vrouw en ik hebben dat tijdens onze reis door Brazilië ook weer duidelijk ervaren en toen beseften we weer, ‘dat we het in Nederland toch nog heel goed hebben’). Daarom is het ook zo belangrijk, dat onze tehuizen en projecten goed blijven draaien en daar is, naast gebed, uw (financiële) hulp heel hard bij nodig.

Als Care for Brazil komen we ook graag over ons werk vertellen bij u in de kerk, op school, in uw bedrijf of organisatie. Bent u geïnteresseerd (of kent u anderen die er graag meer over willen weten) nodig ons dan uit en we komen graag bij u langs om over ons werk in Brazilië te vertellen (hmeerman1@gmail.com of: 06-34775126). We hebben inmiddels ook veel (actueel) fotomateriaal in Brazilië gemaakt, wat we u graag willen laten zien !

Wij wensen u allen, ook namens ons bestuur en alle medewerkers in Nederland en Brazilië, heel gezegende Kerstdagen toe!

Henk Meerman,
Directeur Care for Brazil.

Beste adoptieouders, sponsors, vrienden en belangstellenden van Care for Brazil, Soms lopen dingen anders dan gepland. Het zal iedereen waarschijnlijk wel eens overkomen zijn. Met veel enthousiasme waren de piketpalen geslagen en de koers uitgezet voor de komende jaren. Soms zit het dan mee, maar soms zit het dan ook wel eens tegen. Enige tijd geleden heeft Peter Boele aangegeven dat hij om persoonlijke redenen het werk als directeur voor Care for Brazil niet kan voortzetten. We begrijpen en respecteren zijn besluit en zijn ontzettend dankbaar voor het werk dat hij de afgelopen jaren heeft verzet. We zijn nu druk bezig met een herstructurering van onze stichting, waarbij het verbeteren en consolideren van de financiële positie een belangrijk speerpunt is, maar ook willen we nagaan hoe we nog efficiënter kunnen gaan werken. Onze oprechte excuses dat u daardoor enige tijd niets van ons heeft gehoord. We zijn blij u te kunnen melden dat we Henk Meerman bereid hebben gevonden om als directeur voor Care for Brazil aan de slag te gaan. Hij zal zich actief gaan inzetten voor de kansarme kinderen in Brazilië. Hieronder stelt hij zich aan u voor.

Andy Menheere, Voorzitter Care for Brazil

Hierbij wil ik mezelf dan eerst even aan u voorstellen. Met ons hele gezin zijn wij een aantal jaren geleden uitgezonden naar Suriname (3 jaar) en later naar Brazilië (4 jaar). Mijn vrouw (Marjan) en ik hebben daar o.a. enkele keren een kinderhuis mogen leiden. Ik kan me vrij goed verstaanbaar maken in het Portugees, ook omdat we daarna nog een kleine 2 jaar in Portugal hebben gewerkt. We zijn steeds erg betrokken gebleven bij Brazilië, omdat de (sociale) nood daar erg hoog is, maar ook geestelijk gezien zijn er nog veel mensen (en vooral kinderen) die Jezus Christus niet kennen als hun verlosser. Ik ben dus erg blij, dat ik me nu kan inzetten als directeur van Care for Brazil, en dus voor al het werk dat in Brazilië gedaan wordt. Het sluit – voor mij – precies aan op de doelstelling van Care for Brazil: ‘het verlenen van (sociale) bijstand aan de minder bedeelden en het uitdragen van het Evangelie van Jezus Christus’.

Op dit moment zijn alle kinderen in Brazilië die onder Care for Brazil vallen bezig om een Kersttekening te maken, dan wel een brief te schrijven, voor hun adoptieouder(-s) in Nederland. Het thema voor dit jaar is: ‘bruggen bouwen’ (bv. de brug tussen Brazilië en Nederland, tussen de kinderen daar en hun adoptieouders hier). Begin oktober zal ik dan – samen met Marjan – gedurende enkele weken een werkbezoek aan Brazilië afleggen, om zo alle semi-internaten en het (nu nog kleine) kinderdorp te bezoeken, tezamen zo’n 600 kinderen. Van elk kind zullen we dan een foto maken en tevens ontmoeten we dan graag alle medewerkers (en de leiding). Zo gaan we het werk dat daar gedaan wordt beter leren kennen en kunnen we ook een goede terugkoppeling geven, naar u als lezer en naar alle adoptieouders. Alle tekeningen en Kerstkaarten nemen we mee naar Nederland, zodat de adoptieouders weer actueel bericht (en een nieuwe foto) van hun pleegkind ontvangen.

Omdat we dan ook weer nieuwe verhalen (en foto’s) vanuit Brazilië hebben, kan er ook een nieuw Magazine gemaakt worden, dat u later gaat ontvangen. Hoewel we natuurlijk heel blij zijn met onze adoptieouders, zijn er toch een aantal kinderen helaas nog niet financieel geadopteerd, dit komt vooral door de economische crisis die ook ons bereikt heeft. We doen hierbij dus een dringend beroep op alle lezers – vooral degenen die ons nog niet steunen – onze kinderen daar financieel te gaan ondersteunen. Enerzijds kan dat door adoptieouder te worden (van een of meerdere kinderen) en anderzijds kunt u ons werk op zich ook vrijblijvend sponsoren. Wilt u dit verzoek ook aan anderen doorgeven?

Hoe kunt u ons helpen: Dit kunt u doen door naar onze website te gaan (www.careforbrazil.nl) en te klikken op ‘doneren’ voor een eenmalige donatie of op ‘doneer’ waarbij u dan de keuze hebt om een kind te sponsoren (€ 29,- per maand), of met iemand anders adoptieouder te worden (duo-sponsor voor € 15,-), of voor een kleiner bedrag ‘vriend van Care for Brazil’ te worden. Dit kan zelfs al voor € 3,- per maand ! Wilt u zo vriendelijk zijn, om bij het overmaken van een gift, ook uw naam en adres door te geven.Wij willen u nl. graag bedanken en – indien u wilt – kunnen we u dan blijvend op de hoogte houden van ons werk voor de kinderen in Brazilië.

Het is heel belangrijk dat de kinderen in het semi-internaat, maar ook in ons kinderdorp goede opvang, eten, onderwijs en een veilige plek kunnen blijven krijgen. Hoewel in de media soms nog wordt aangegeven dat Brazilië economisch vooruit gaat, is de werkelijkheid heel anders: deze groei is duidelijk weer aan het afnemen en er komen steeds meer kinderen op straat te wonen of ze vluchten bv. voorgoed het huis uit, omdat er geen eten meer is en niemand meer voor hen kan zorgen. Daarom is het ook zo belangrijk, dat onze tehuizen en projecten goed blijven draaien en daar is, naast gebed, uw (financiële) hulp heel hard bij nodig.

Hierbij dank ik -namens ons bestuur en alle kinderen en leiding van de semi-internaten en projecten – in de eerste plaats onze Heer en Heiland, die dit werk onder de Braziliaanse kinderen mogelijk maakt. Verder alle adoptieouders, sponsors en iedereen die betrokken is bij Care for Brazil: heel hartelijk dank! Zeker in deze moeilijke tijd hopen we dat u ons zult blijven steunen.

Als Care for Brazil komen we ook graag over ons werk vertellen bij u in de kerk, op school, in uw bedrijf of organisatie. Bent u geïnteresseerd (of kent u anderen die er graag meer over willen weten) nodig ons dan uit en we komen graag bij u langs om over ons werk in Brazilië te vertellen.

U kunt bellen of e-mailen met Henk Meerman: 0634775126 / hmeerman1@gmail.com

 

Na ons bezoek aan Brazilië zullen wij u verder blijven informeren over ons werk daar in het algemeen en over de kinderen in het bijzonder.

Met vriendelijke groeten en Gods rijkelijke zegen toegewenst,

ook namens het bestuur,

Henk Meerman,
(Directeur Care for Brazil)

Al meer dan 50 jaar werkt de Stichting Care for Brazil onder kinderen die hulp nodig hebben en in erbarmelijke omstandigheden moeten leven, in Brazilië. Brazilië, 250 keer zo groot als Nederland is verdeeld in 36 Staten. In 4 staten wordt hulp gegeven door Care for Brazil aan kinderen en families die in zeer zorgelijke omstandigheden moeten leven, te weten in Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazones en Ceara. In deze staten heeft Care for Brazil 4 semi-internaten, voedselhulp en een Sitio waar een aantal straatkinderen permanent wonen in gezinsverband en begeleid-wonen.

Hoe kunt u helpen?
Alle kinderen en gezinnen die geholpen worden in Brazilië, hebben sponsorouders nodig. Zij maken het samen financieel mogelijk dat de kinderen opgevangen en geholpen kunnen worden. In de praktijk zijn er nog veel sponsorouders tekort. Dit betekent dat er een aantal kinderen wordt opvangen zonder dat daarvoor geld binnenkomt. Voor deze kinderen wordt voortdurend gezocht naar mensen met een bewogen hart die sponsorouder/padrinho van een kindje willen worden. Ook Duo-sponsorouder worden, is mogelijk. Dit zijn twee sponsorouders die samen 1 kind sponsoren.

Hoe werkt het?
Sponsorouders een kind sponsoren voor nog geen 1 euro per dag, dat is 29 euro per maand. Als u zich aanmeld ontvangt u een welkomstpakket met alle informatie en een foto met gegevens van dit kindje. De sponsorouders kunnen post of een mail sturen naar hun kindje en ontvangen jaarlijks een briefje met een nieuwe foto en gegevens. Ook is het mogelijk om algemeen sponsor te worden van het werk of van de Sitio waar de straatkinderen wonen of van Projecten.

Kringloopwinkel Hollands Kroon die gevestigd is op het industrieterrein Kruiswijk 21 in Anna Paulowna is een onderdeel van de fondswerving voor de kinderen in Brazilië. Ook hier wordt het werk verricht door veel vrijwilligers. De opbrengst van de kringloopwinkel gaat naar het werk onder de kinderen van Brazilië. Telefoon: 0223-52157. www.kringloopwinkelhollandskroon.nl

Struik - Since 1934
Tijdens het 80-jarig jubileum feest op 5 september jl. is er door de firma Struik Wieringermeer B.V. uit Wieringerwerf gevraagd om geen cadeau’s te geven, maar om een donatie te doen voor Care for Brazil.
Dit heeft tot een fantastisch resultaat geleid!
Het totaalbedrag van de donaties voor Care For Brazil is uitgekomen op maar liefst € 4000,-.
Wij willen de firma Struik B.V. hartelijk bedanken voor dit initiatief en de gulle gevers die hieraan hebben bijgedragen!
 

 

Ons algemeen postadres is gewijzigd.

U kunt uw post gericht aan Care for Brazil voortaan sturen naar:

Woelse Donk 57, 4207 XC Gorinchem

Voor correspondentie m.b.t. wijzigingen en informatie over uw adoptiekind blijft het adres ongewijzigd.

Buizenwerf 121, 3062 AB Rotterdam

Via de mail: info@careforbrazil.nl

Steun als bedrijf het werk van Care for Brazil. Er zijn verschillende pakketten waarmee u als bedrijf het werk van Care for Brazil kunt steunen, startend van € 50,- per maand tot €500,- per maand. Schrijf u nu in en help de kinderen in Brazilie!

       

Doneer nu!

Door op de onderstaande donatie knop te drukken kiest u voor een eenmalige donatie via Paypal.


Kiest u voor een automatische incasso? Klik dan op de onderstaande knop.

Jaaroverzicht

Vanaf heden is het financieel jaaroverzicht beschikbaar van 2013.
Klik hier om het Baten/lasten overzicht te downloaden.
Klik hier om het Jaaroverzicht overzicht te downloaden.